Millaiseen muottiin sinut on painettu?

In News by ArtPalace.fi

Kolumni Näkyvä Nainen-lehdessä uudistumisesta:

NNKY:n Voimasiskot-vertaistoiminnassa tavoitteena on voimaannuttaa naisia arjessa. Tutki- musten mukaan naiset tekevät mo­nin verroin enemmän kotitöitä kuin miehet. Sitä kutsutaan ns. metatyöksi, koska se ei näy ulospäin. Aikaa ja sopivaa tilannetta omien ajatusten ja asioiden äärelle pysähtymiseen voi joskus olla haastavaa löytää.

Voimasiskojen ideana on kohdata toinen ihminen ilman ylhää tä annettua ohjausta. Keskustel- laan naisten kesken elämän kipukohdista ja löydetään reittejä voimavarojen äärelle. Kasvetaan, voimaannutaan ja rohkaistutaan avaamaan uusia ovia elämässä. Vertaisuus perustuu siihen, että jokainen osallistuu tapahtumiin oman henkilökohtaisen kokemushistoriansa kanssa. Opimme toisiltamme.

Tärkein matka on lähelle. Hyvä itsetuntemus syntyy kyvystä katsoa sisäänpäin. Milloin sinä olet viimeksi pysähtynyt ja miettinyt elämäsi suuntaa? Onko sinulla hyvä tunne elämästäsi vai mietityttääkö jokin asia? Itse olin mielestäni huolellisesti tarkastellut omaa sisintäni ja elämääni. Kun nyt katson taaksepäin, olen kyllä asiasta kovin toista mieltä. Olinkin vain raapaissut pintaa.

Peilaamme itseämme ympäröivien ihmisten kautta. Millaisia peilejä sinun elämässäsi on? Saatko hyväksyntää, tukea ja kannustusta? Onko saamasi palaute väheksyvää tai nolaavaa? Kenties sinua ei hyväksytä sellaisena kuin olet. Tunteet nimittäin tarttuvat, ja meitä ympäröivät ihmiset muodostavat ison osan todellisuuttamme.

Mitä jos tuo todellisuus ei vastaakaan ajatuksiasi hyvästä elämästä tässä ja nyt, sinulle, sellaisena joksi olet kasvanut? Jos todellisuus onkin jotain mitä luulit hyväksi kauan sitten?

Yksi vertaistoiminnan kulmakivistä on luottamus. Luottamuksen ilmapiirissä uskallamme pu- hua asioista, joista emme ole ehkä koskaan ennen avautuneet. Silloin voi olla mahdollisuus uudistua tavalla, josta aukeaa jokin aivan uusi polku elämässä. Voimasiskojen ja muun vertaistoiminnan kautta on mahdollista nähdä itsensä toisin. Tulla nähdyksi ja hyväksytyksi juuri sinunlaisenasi on voimaannuttava kokemus.

Jos haet vastauksia kysymyksiisi samoilta ihmisiltä, saat useasti kuulla ehkä samat vastaukset. Siksi kannattaa joskus hypätä niin sanotusti altaan syvään päähän ja antaa elämän kannatella. Kokeilemalla ja avautumalla uudelle voi löytää itsestään aivan jotain uutta. Rohkeus kannattaa.

Yksi tärkeimpiä asioita hyvinvoinnissa on yhteys toisiin ihmisiin ja vuorovaikutus. Varsinkin tänä koronavuonna on yhteys voinut olla vähäistä tai sitä ei ole ollut juu­ri lainkaan. Moni saattaa kokea yksinäisyyttä. Epävarmuus poikkeustilassa jatkuu. Siksi tapaaminen ja asioiden jakaminen, vaikka verkonkin avustuksella, voi olla juuri nyt erityisen antoisaa.

Elämäänsä voi elää onnellisena niin monella tavalla. Elätkö sinä muiden muottien mukaan, vai tavalla, joka tuottaa sinulle onnellisuutta? Vain sinä voit tietää mikä tuo sinulle hyvää mieltä! Näitä ja monia muita teemoja käsittelem­me tapaamisissamme. Avaamme elämän meihin jättämiä solmuja ja rohkaistumme kuuntelemaan sisintämme. Voimasiskoissa tuemme toisiamme, yhdessä ja aidosti.

Mari Peltomäki

Lisätietoja