Yhteiskehittäminen menestystekijänä

In News by ArtPalace.fi

Mitä tarkoitetaan kun puhutaan yhteiskehittämisestä? Oma näkemykseni lentokenttäkaupunki Aviapoliksen projektipäällikkönä kiertyy nimenomaan yhteiskehittämisen ympärille.

Aviapoliksen kasvua ja alueen taloudellista kasvua ja menestystä siivitti vahva yksityisen ja julkisen välinen yhteistyö. Työssä sovellettiin yhteiskehittämisen menetelmiä ja rakennettiin osallisuutta. Maanomistajien laajapohjaisessa yhteistyössä kehitettiin alueen palvelurakennetta, julkisten paikkojen ilmettä ja esimerkiksi taidetta varsinaisen kiinteistökehityksen ohella.

Toinen onnistunut esimerkki yhteiskehittämisestä on Airbnbn perustajien, Brian Cheskyn ja kumppanien, asiakaskuulemiset ennen palvelun lanseeraamista. He halusivat tietää millä edellytyksillä asiakas suosittelisi Airbnb-palvelua muille. Lyhyesti yhteiskehittäminen on siis asiakkaan kuuntelua ja osallistamista vastaamaan paremmin asiakkaan tarpeisiin- jopa ennakoiden.

Työpajat ovat yksi yhteiskehittämisen menetelmä. Työpajoissa voidaan saada aikaan merkittäviä asioita suhteellisen lyhyessä ajassa. Työpajat vaativat menetelmänä enemmän työtä ja niiden huolellinen suunnittelu etukäteen varmistaakin tuloksellisen työskentelyn. Työpajamenetelmän hyötyjä ovat mm. uudet yhdessä syntyneet tuotokset tuotteen, palvelun tai asiakaskokemuksen sisällöstä tai kehittämistarpeista. Myös visiotyössä yhteiskehittämisen työkalun toimii työpajamenetelmä.

Aviapolis-lentokenttäkaupungin tulevaisuuden vision vuoteen 2030 asti toteutetiin yhteiskehittämällä ja työpajamenetelmää käyttäen. Matkalla visioon sovelsimme menetelmää useaan otteeseen eri näkökulmista. Työstä jäi sellainen tunne, että tämä on yhdessä tehty-osallistaen ja luovasti. Se visio ei ollut ulkoohjattu vaan yhteistyössä tehty. Siksi se lähtikin elämään voimakkaasti itseään toteuttaen.

Työpajat ovat tuloksia tuottava menetelmä. Kysy minulta lisää miten voisit hyödyntää sitä organisaatiossasi. Olen tutkinut menetelmää lisää opinnäytetyössäni.